• Đấu Giá Cockatiel – 15/03/2020

  Thời gian phiên đấu: bắt đầu 09h đến 18h Chủ Nhật – Ngày 15/03/2020
  Sản phẩm đấu giá: Grey Whiteface Cockatiel – Nở 05/02/2020 tại trại Pet School
  Tình trạng: Sức khỏe siêu tốt, ngoan và mến người. Đã tập ăn, còn 2 cử bột sáng và tối. Khi ăn mạnh cần cắt cử bột sáng.
  Giá khởi điểm: 0 VNĐ
  Bước giá tối thiểu: 20.000 VNĐ/ Lần Bid
  Giá Mua Ngay: 1.600.000 VNĐ
  Chức năng đấu giá tự động cho người dùng: Có Kích Hoạt
  Phương thức thanh toán: Chuyển khoản hoặc đến lấy trực tiếp trong 24h kể từ lúc chiến thắng phiên đấu giá.
  Lưu ý: Giá thắng thầu chưa bao gồm phí vận chuyển. Vận chuyển các tỉnh Miền Tây bằng Chành xe Tô Châu phí 80 – 100k (Hoặc các chành xe do Khách hàng tự chỉ định và chành xe đó chấp nhận vận chuyển động vật), và bằng Tàu Hỏa tại các tỉnh Miền Trung Đến Miền Bắc theo tuyến đường sắt Bắc Nam phí 100k – 200k.

  Giá Thầu Chiến Thắng: 720.006 VND

Menu